Afbud

Eventuelle afbud til Ungdoms DM gives hurtigst muligt til DBTUs sekretariat.

Ved afbud på stævnedagen kontaktes arrangøren/stævneledelsen ved stævnelederbordet i hallen eller pr telefon til Torsten Hansen 40 24 51 46.

Såfremt afbud efter lodtrækningen er foretaget, kan der foretages ny lodtrækning, hvis afbudet/afbuddene af overdommeren skønnes at få indflydelse på den endelige medaljefordeling.