Konditioner for deltagelse

Dansk statsborgerskab
Alle deltagende spillere skal være danske statsborgere. Statsborgerskabet skal kunne dokumenteres med dansk pas eller andet tilsvarende juridisk gyldigt dokument.

Klubmedlem og licens
Alle spillere skal have et gyldigt medlemskab af en dansk klub under DBTU og en have gyldig spillerlicens hos DBTU.

Køn
Kvindelige spillere må ikke deltage i herrerækker, og mandlige spillere må ikke deltage i damerækker.

Ratinggrænser
DBTU’s eliteudvalg fastsætter minimumsgrænserne for deltagelse i hver enkelt række 1½ -2 måneder før tilmeldinsfristens udløb.
Se årets ratinggrænser her.

Deltagelse i rækker
Hver spiller må deltage i max 2 singlerækker, 1 double og 1 mix-double.

Hver spiller kan deltage i egen singlerække og aldersgruppen umiddelbart over, hvis ratingtallet kvalificere til det. I double og mix-double kan man ligeledes deltage i egen række eller rækken over.

Mindst 1 af spillerne i double/mix-double skal tilhøre den pågældende række rent aldersmæssigt.

Hvilke rækker?
Der spilles single, double og mixdouble i følgende rækker

  • Dame og Herre U21
  • Dame og Herre Junior
  • Pige og Drenge
  • Yngre Pige og Yngre Drenge